söndag 13 april 2014

Kaninens Foder - Del 2 - Hö som hö?

Kaniner är herbivorer, d.v.s. växtätare.
En kanins diet ska bestå av minst 80%(men gärna mer) grovfoder, d.v.s. vallfoder såsom hö.
Till att börja med måste du veta skillnaden om kaniners näringsbehov.

Många tror att kaninen helt enkelt ska ha en tuss hö per dag & en dl gnagarblandning.
Det stämmer inte riktigt.
Vi kan börja med att alla kaniner(oavsett användningsområde) ska ha fri tillgång till hö 24/7, livet ut.
Men vilka kaniner behöver fodertillskott?

Lite begrepp... 
Nedan kommer jag använda mig av förkortningar, dessa förklaras här.
MJ - Megajoule, ett mått på energi i foder.
ts - Torrsubstans, bestämmer hur mycket vatten fodret innehåller. Hö har en ts på ca 84%, halm ca 90%, hösilage ca 60% och ensilage 25-50%.
smb rp - Smärtbart råprotein, den del av proteinen som kaninen kan tillgodogöra sig på.
Vallfoder - Foder som växer på vall(åker). T.ex. Hö, ensilage, m.fl...


Vad är underhållsbehov?

Underhållsbehov innebär den mängd energi som kaninens kropp behöver dagligen för att orka hålla igång(andas, tarmarnas arbete, hjärnans funktion, hjärtats slag, m.m.)
Rätt mängd näring är viktigt! Det räcker inte med att enbart öka mängden hö, då kaninen som sagt alltid ska ha fri tillgång till detta.
Ett bra hö till kaniner innehåller ca 10 MJ/kg ts, ca 6g smb rp/MJ.
(För att veta exakt vad ditt hö innehåller så kan man skicka in det på höanalys, kostar ett par hundralappar eller så)
Om underhållsbehovet underskrids(ex. att din kanin får ett för dåligt hö/för lite näring i höet) så brukar detta resultera till att din kanin magrar av. Då kan det vara dags att byta hö, alternativt sätta till ett kraft/tillskottsfoder(jag kommer gå närmare in på pellets & olika sorter senare).

Vad bestämmer höets näringsvärde?
Den faktor som bestämmer näringsvärdet på ett vallfoder(inte nödvändigtvis hö) är inte om det är skördat som hö eller som inplastat vallfoder, utan när vallen skördats, det vill säga, om växten varit ung eller gammal vid slåtter. Unga, späda plantor kan utnyttjas i högre grad av kaninen än äldre, mer förvuxna plantor, man brukar säga att smältbarheten(den del som kaninen kan tillgodogöra sig på) är högre när vallfodret är tidigt skördat.
T.ex.: ett hö som skördats i början av juni har alltså högre näringsinnehåll än ett inplastat vallfoder som är skördat på samma plats i slutet av juni.
Det kan hända att vallfodret innehåller så pass mycket näring att man när man ger kaninen sitt grovfoder så utfodrar man kaninen alltför mycket energi och/eller protein, trots att kraftfodret dragits ned eller tagits bort helt, vilket kan göra kaninen lös i magen.
I sådana fall går det utmärkt att ersätta något kg av vallfodret med något/några kg halm, eller annat vallfoder med lägre näringsinnehåll.

Hur vallfodret är skördat & förvarat bestämmer också näringsvärdet.
Ett hö som är härshat har ett högre näringsvärde, medans ett som är skulltorkat har ett lägre näringsvärde.
Man kan säga att ju mer höet är 'hanterat'(med maskiner, m.m.), ju lägre är dess näringsvärde.Riktlinjer:
Hur mycket bör kaninens hö innehålla för... 
Avelhonor, digivande honor & växande ungdjur: >10 MJ/kg ts, >8g smb rp/MJ
Vuxna kaniner(ej digivande, dräktiga) i normalt arbete(lättare hoppning hemma) eller keldjur: <10 MJ/kg ts, ca 6g smb rp/MJ
Kaniner i hårt arbete(regelbundet tränande & tävlande kaniner): >10 MJ/kg ts, ca 6g smb rp/MJ

Slutsats: 
- Ett hö skördat tidigt på året innehåller mer näring än ett hö skördat senare under året.
- Kaniner som är i avel behöver mer näring än kaniner som bara 'går'(typ kelkaniner).
- Köper du hö av bonde så fråga ifall det är analyserat. Är det inte det så fråga när och hur det är skördat.
- För mycket energi kan göra din kanin dålig i magen, för lite energi gör att din kanin magrar av.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar