torsdag 10 april 2014

Kaninens Anatomi - Del 2 - Tänderna

Utan tänder - Ingen kanin.

Kaninens tänder växer genom hela kaninens liv & slipas i vanliga fall ner naturlig, när kaninen äter.
Gör dem inte det kan det bero på fel foder, ex. för lite/dåligt grovfoder eller en defekt.
Alla kaniner föds med tångbett. Men vid 4 veckors ålder ska kaninen ha ett korrekt bett, annars ska den inte gå i avel, även ifall bettet ställer sig rätt efter ett par veckor, då detta kan ge kaninens avkomma problem med tänderna.
Bettfel kan uppkomma upp till 1 års ålder, därav bör man inte avla på kaniner som är yngre än 1 år för att se så att den här typen av defekt inte uppstår innan kaninen tas i avel.

Den vanligaste orsaken till att kaniner blir sjuka är att dem får problem med tänderna, därför måste du som kaninägare kolla över din kanins tänder regelbundet!

Röntgen av en kanin med korrek bett.
Molarerna ser bra ut(växer rätt och ingen rot tränger igenom käken)
De undre incisiverna går emot de bakre på översidan och de framre på överkäken ligger bra.
Om din kanins tänder inte slipas ner som dem ska är det viktigt att du tar din kanin till veterinären för en undersökning, då det inte alltid är framtänderna det är fel på & det är inte alltid så lätt att kolla kindtänderna.

Det finns 5 typer av effekter när det kommer till tänderna.

1. Skada
Detta förekommer ifall din kanin slagit sig eller bitit på något olämpligt, så som burgallret. Detta resulterar till att tänderna blir skeva/går av. Detta brukar kunna fixas, oftast gör inte veterinären något åt det, mer än att möjligtvis jämna till tänderna något.
Ibland blir kaninen aldrig återställd och i vissa fall kan kaninen få bettfel(någon av de nedstående) till följd av en skada. Detta är då inte ärvligt.

Röntgen av kanin som skadat framtänderna.
Vid röntgen visade det sig att molarena växte fel & tandrötterna trängt igenom både över- & underkäke.
2. Tångbett
Tångbett är när kaninens incisiver(framtänderna) går emot varandra. Då kan inte tänderna slipas ner ordentligt när kaninen äter och kaninen slutar äta.
Kaniner med tångbett kan ändå leva något sådär normala liv. Höet kan behöva klippas så själva 'klipp' effekten, som framtänderna används för i normala fall, inte behövs. För att göra ett smärtfritt liv möjligt för kaniner med tångbett måste tänderna slipas ner regelbundet. Att ta bort framtänderna är också ett alternativ, men många veterinärer är inte speciellt positiva till detta.
Kaniner med den här typen av bettfel ska inte användas i avel, då detta är ärvtligt. 

Röntgen av kanin med tångbett, men var molarer är OK.
3. Underbett
Underbett är när kaninens underkäke är förskjuten & de undre incisiverna är lagda framför de övre.
Denna typen av bettfel är mycket smärtsam för kaninen och tänderna behöver slipas regelbundet/tas bort för att ge kaninen ett värdigt liv utan smärta.
Kaniner med den här typen av bettfel ska inte användas i avel, då detta är ärvtligt. 

Röntgen av kanin av kanin med underbett men vars molarer är OK.
Man ser tydligt hur fel incisiverna växt.
4. Överbett
Överbett är när kaninens underkäke är tillbakadragen. Det undre incisiverna går inte emot den bakre raden av incisiver(som ett korrekt bett ska göra).
Detta gör kaninen oförmögen att äta själv och även här ska tänderna slipas/tas bort för att ge kaninen ett smärtfritt liv.
Kaniner med den här typen av bettfel ska inte användas i avel, då detta är ärvtligt. 

Röntgen av kanin med överbett & molarer som tränger igenom överkäken.
5. Problem med molarerna. 
Kaninens molarer(kindtänderna) är inte som dem ska.
Ibland kan kaniner som har till synes perfekt bett(framtänderna ligger rätt) ha problem med sina molarer. Att dessa inte växer som de ska eller att tandrötterna krånglar. Detta är vanligare än man tror och det går inte att behålla en kanin med detta problem, då kaninen aldrig kommer kunna äta själv, vilket inte ger kaninen ett värdigt liv.
Oftast beror problem med kindtänderna p.g.a. ett främre bettfel(d.v.s. någon av de ovanstående) och då kaninens käka inte ligger rätt så slipas inte heller kindtänderna ner som dem ska. Därav kan kaniner med bettfel på incisiverna inte alltid få ett bra liv. Även ifall framtänderna rättas till så ligger inte molarerna rätt & kaninen får ändå ont. 
Kaniner som har ett till synes bra bett men ex. slutar äta har ofta problem med kindtänderna. 
Kaniner med den här typen av bettfel ska inte användas i avel, då detta är ärvtligt.

Röntgen av kanin med korrekt bett men som inte längre kan stänga munnen då molarerna inte växer som de ska & molarernas tandrötter trängt igenom underkäken.

Kom ihåg!
Som kaninägare är det ditt ansvar att se till att din kanin mår bra & får den vård som han/hon förtjänar.
Om du tror att din kanin inte har ett korrekt bett eller ser skada i munnen - åk till veterinären.
Ta också alltid din kanin till veterinären minst 1 gång per år för en grundlig undersökning. 
Glöm inte att be veterinären kolla kindtänderna!


1 kommentar: