måndag 7 april 2014

Kaninens Anatomi - Del 1 - IntroduktionInnan jag går in på kaninens anatomi i detalj, är det viktigt att du som läsare har en översiktlig kunskap om vad det är jag talar om. Därför har jag ett urdrag med bilder från Roos bok "Kaniner" där kaninens anatomi och skelett översiktligt illustrerats.

Det är viktigt för dig som kaninägare att kunna dessa delar & förstå hur dem fungerar, vilken funktion de fyller. Inte bara för att kunna förstå din kanin bättre, utan även ifall olyckan skulle vara framme.
Om du av någon anledning behöver ringa veterinären, måste du som ägare kunna beskriva skadan/problemet hos din kanin. Ett sår, stick, böld eller annan anatomisk avvikelse; för att ge veterinären en sportslig chans att hjälpa dig över telefon och avgöra ifall kaninen kräver omedelbar vård måste du kunna säga exakt vart på kaninens kropp avvikelsen är(ifall det rör sig om en anatomisk avvikelse).

Kaninens anatomi & skelett - Draget ur boken "Kaniner" skriven av KG Roos

Ta för vana att känna igenom hela din kanin dagligen, så du lär dig hur kaninen känns.
På så vis kan du känna av ev. avvikelser mycket snabbare, innan dem visualiserats, då kan det redan vara försent att göra något.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar